Sportvereniging DFS Burgum

Door Fusie Sterk

Seizoen 2023/2024

Trainingsinformatie info

GYMNASTIEK
ma. 15.45 - 16.45 uur Jongens & meisjes 6 t/m 7 jaar Wetterstins Hal A
do. 15.00 - 16.00 uur Jongens & meisjes 8 t/m 9 jaar Wetterstins Hal A
  17.30 - 18.30 uur Jongens & meisjes 10+ Wetterstins Hal A
  19.00 - 20.00 uur Springgroep Wetterstins Hal A
       
KLEUTERGYMNASTIEK
ma. 15:00 - 15.45 uur Kleutergymnastiek Wetterstins Hal A
       
SELECTIE-GROEPEN TURNEN (geen vrije aanmelding)
Voor deze groepen kunnen meisjes worden geselecteerd in overleg met de leiding van de selectie. De trainingen worden gehouden op
ma. 16.45 - 18.15 uur Selectie 2  Wetterstins Hal A
  18.00 - 19.30 uur Selectie 1 Wetterstins Hal A
do. 16.00 - 17.30 uur Selectie 2  Wetterstins Hal A
  18.30 - 20.00 uur Selectie 1 Wetterstins Hal A
  19.00 - 20.00 uur Springgroep Wetterstins Hal A
       
BURGUM FIT (VOOR VOLWASSEN)
ma. 14.00 - 15.00 uur Burgum Fit Wetterstins Hal C
di. 19.00 - 20.00 uur Burgum Fit Wetterstins Hal A
  20.00 - 21.00 uur Burgum Fit Wetterstins Hal A
       
RITMISCHE GYMNASTIEK
do. 16.00 - 16.45 uur Meisjes 5 t/m 9 jaar Wetterstins Hal C
  16.45 - 17.45 uur Meisjes 9 t/m 12 jaar Wetterstins Hal C
  17.45 - 20.00 uur Meisjes 12+ Wetterstins Hal C
       
RITMISCHE GYMNASTIEK SELECTIE (geen vrije aanmelding)
Voor deze groepen kunnen meisjes worden geselecteerd in overleg met de leiding van de selectie. De trainingen worden gehouden op
di. 16.45 - 18.30 uur Selectie 6+ Wetterstins Hal C
do. 17.45 - 20.00 uur Selectie 12+ Wetterstins Hal C
vr. 19.00 - 20.30 uur Selectie 9+ Wetterstins Hal C
       
KORFBAL
di. 20.00 - 21.00 uur Heren/dames Nije Westermar
Hal A
       
VOLLEYBAL
ma. 19.00 - 20.30 uur Dames 3 Nevobo Wetterstins Hal A
  19.00 - 20.30 uur Dames 2 Nevobo Wetterstins Hal B
  19.30 - 21.00 uur  Dames Dorpen  Wetterstins Hal C
  20.30 - 22.00 uur Heren Dorpen Wetterstins Hal A
  20.30 - 22.00 uur Dames Nevobo Wetterstins Hal B
di. 19.00 - 20.30 uur Jeugd Nevobo Wetterstins Hal C
  20.30 - 22.00 uur Heren Nevobo Wetterstins Hal A
       

Hoe wordt je lid?

Lid word je door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de leiding/train(st)er. Iedereen mag maximaal vier maal gratis meedoen met een training, voordat er besloten moet worden om lid te worden.

De contibutie gaat in zodra het aanmeldingsformulier is ingeleverd bij de ledenadministratie.

Contributies

Alle informatie omtrent de contributie vind je hier.

Contributie 2023/2024

Contributie per kwartaal met automatische incasso:

Afdeling Gymnastiek/Turnen & Ritmische Gymnastiek
Peuters € 36,00
Kleuters € 36,00
Leden 6 t/m 15 jaar € 48,00
Leden 16 jaar en ouder € 51,60
Extra lesuur € 48,00

Bondscontributie (KNGU) per jaar:
Leden tot en met 15 jaar € 26,50
Leden 16 jaar en ouder € 31,80

Burgum Fit:
Leden 16 jaar en ouder € 51,60

Afdeling Korfbal
Leden t/m 6 jaar  
Leden 7 t/m 10 jaar  
Leden 11 t/m 14 jaar  
Leden 15 t/m 17 jaar  
Leden 18 jaar en ouder € 26,50
Was kosten € 7,50 (worden bereken indien nodig)

Bondscontributie (KNVK) per jaar:
Leden t/m 6 jaar  
Leden 7 t/m 10 jaar  
Leden 11 t/m 14 jaar  
Leden 15 t/m 17 jaar  
Leden 18 jaar en ouder € 37,00

Afdeling Volleybal
Leden t/m 12 jaar € 14,10
Leden t/m 15 jaar € 18,75
Leden t/m 17 jaar € 23,40
Leden 18 jaar en ouder € 31,05
Extra uur (per kwartier) € 3,-

Bondscontributie (NeVoBo) wordt 1x per jaar vastgesteld nadat afdracht aan bond bekend is, evenzo Dorpencompetitie.
Dames 1 en Heren 1 betalen waskosten voor de sportkleding
Bijdrage kledingfonds voor competitie spelende senioren bedraagt € 10,00 per jaar

De contributie wordt geïnd in januari, april, juli en oktober van elk jaar. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Bij de bepaling van de contributie is hier rekening mee gehouden.

Lid worden
Nieuwe leden mogen gratis 2 keer een les meedoen. Na de 1e proefles krijgt u een inschrijfformulier mee van de leiding. Wilt u of uw kind lid worden van de vereniging dan levert u het formulier de volgende les weer in bij de leiding. Nieuwe leden zijn éénmalig € 5,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Beëindiging lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per half jaar (dus voor 1 januari, 1 juli).
Voor de afdeling volleybal is opzeggen van het lidmaatschap 1x per jaar (voor 1 mei)

Mocht jij je als lid willen afmelden, dan vinden wij dat uiteraard erg spijtig. Natuurlijk kan het voorkomen dat je, gezien een verhuizing, studie of werksituatie niet meer in de gelegenheid bent om te sporten bij onze vereniging.

Afmelding van lidmaatschap kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie.

Mocht jij je willen afmelden kan dat uitsluitend per 1 juli of per 1 januari. De afmelding dient daarvoor te zijn ontvangen voor 15 mei of 15 november.
Voor de afdelingen korfbal en volleybal is het slecht 1 keer per jaar opzeggen en dat is voor 1 juli. 
Heb jij je in het lopende seizoen aangemeld als lid, dan is er de eerste mogelijkheid voor afmelden per ingang van het nieuwe seizoen, dus per 1 juli (afmelding voor 15 mei kenbaar gemaakt).