Coronacrisis

Coronacrisis

 

Wij delen het standpunt van de gezamenlijke sportbonden dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden blijven de bonden de contributie bij verenigingen incasseren. Voor zowel de bonden als de aangesloten verenigingen lopen de kosten door, of zijn in sommige gevallen zelfs hoger.

Ook binnen DFS Burgum zullen we de contributie blijven innen. Wij vragen onze leden solidair te zijn met onze vereniging. Blijf de contributie betalen, ook wij hebben onze verplichtingen richting trainers en leiding. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt en onze leden weer volop kunnen sporten bij DFS Burgum. Om dit te garanderen hebben we de steun van al onze leden nodig; we redden het alleen met elkaar.