Sportvereniging DFS Burgum

Door Fusie Sterk

Coronacrisis

 

Wij delen het standpunt van de gezamenlijke sportbonden dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden blijven de bonden de contributie bij verenigingen incasseren. Voor zowel de bonden als de aangesloten verenigingen lopen de kosten door, of zijn in sommige gevallen zelfs hoger.

Ook binnen DFS Burgum zullen we de contributie blijven innen. Wij vragen onze leden solidair te zijn met onze vereniging. Blijf de contributie betalen, ook wij hebben onze verplichtingen richting trainers en leiding. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt en onze leden weer volop kunnen sporten bij DFS Burgum. Om dit te garanderen hebben we de steun van al onze leden nodig; we redden het alleen met elkaar.

Beste leden, ouders/verzorgers,

Zojuist kregen we bericht van de KNGU dat alle wedstrijden tot en met 31 maart worden afgelast en dat het advies van NOC/NSF is tot die datum de sport stil te leggen.

Wij volgen dit advies op in het belang van onze leden.

Dat betekent dat met directe ingang alle lessen (gym, ritmisch, acro en jazz) voorlopig vervallen. We houden jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Met vriendelijke groet

Het bestuur DFS afdeling gym

HomeOok dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie. Wilt u ons steunen door een lot te kopen?
Klik dan Hier om naar de online verkoop website te gaan.

Wij doen mee aan de Grote Clubactie omdat het een hele leuke actie is om extra inkomsten te genereren voor onze
mooie Sportvereniging! Hiermee hopen we dan ook dat we nieuwe materialen en clubkleding kunnen aanschaffen.


Steun onze club!
Afgelopen zaterdag 18 mei 2019 hebben de meiden van 12+ jazz meegedaan aan de IFKD wedstrijd in Jubbega. Ze hebben hier een mooie 2e plaats behaald.

Afgelopen zaterdag 18 mei 2019 hebben de meiden van 12+ jazz meegedaan aan de IFKD wedstrijd in Jubbega.
Ze hebben hier een mooie 2e plaats behaald.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Subcategorieën