Contributie

Contributie 2023/2024

Contributie per kwartaal met automatische incasso:

Afdeling Gymnastiek/Turnen & Ritmische Gymnastiek
Peuters € 36,00
Kleuters € 36,00
Leden 6 t/m 15 jaar € 48,00
Leden 16 jaar en ouder € 51,60
Extra lesuur € 48,00

Bondscontributie (KNGU) per jaar:
Leden tot en met 15 jaar € 26,50
Leden 16 jaar en ouder € 31,80

Burgum Fit:
Leden 16 jaar en ouder € 51,60

Afdeling Korfbal
Leden t/m 6 jaar  
Leden 7 t/m 10 jaar  
Leden 11 t/m 14 jaar  
Leden 15 t/m 17 jaar  
Leden 18 jaar en ouder € 26,50
Was kosten € 7,50 (worden bereken indien nodig)

Bondscontributie (KNVK) per jaar:
Leden t/m 6 jaar  
Leden 7 t/m 10 jaar  
Leden 11 t/m 14 jaar  
Leden 15 t/m 17 jaar  
Leden 18 jaar en ouder € 37,00

Afdeling Volleybal
Leden t/m 12 jaar € 14,10
Leden t/m 15 jaar € 18,75
Leden t/m 17 jaar € 23,40
Leden 18 jaar en ouder € 31,05
Extra uur (per kwartier) € 3,-

Bondscontributie (NeVoBo) wordt 1x per jaar vastgesteld nadat afdracht aan bond bekend is, evenzo Dorpencompetitie.
Dames 1 en Heren 1 betalen waskosten voor de sportkleding
Bijdrage kledingfonds voor competitie spelende senioren bedraagt € 10,00 per jaar

De contributie wordt geïnd in januari, april, juli en oktober van elk jaar. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Bij de bepaling van de contributie is hier rekening mee gehouden.

Lid worden
Nieuwe leden mogen gratis 2 keer een les meedoen. Na de 1e proefles krijgt u een inschrijfformulier mee van de leiding. Wilt u of uw kind lid worden van de vereniging dan levert u het formulier de volgende les weer in bij de leiding. Nieuwe leden zijn éénmalig € 5,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Beëindiging lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per half jaar (dus voor 1 januari, 1 juli).
Voor de afdeling volleybal is opzeggen van het lidmaatschap 1x per jaar (voor 1 mei)

Al het nieuws