Sportvereniging DFS Burgum

Door Fusie Sterk

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Al sinds jaren bestaat er de mogelijkheid om gebruikte jazzkleding en schoenen te kopen en/of te verkopen via onze kledingbank.

Als de kleding in een goede staat is, kunt u tot de helft van de aankoopwaarde terugverdienen!

Neem contact op via mail met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Ieder lid is verplicht om wijzigingen in adres, telefoonnummer, mailadres of rekeningnummer en diens tenaamstelling door te geven aan de ledenadministratie. Voor het doorgeven van de wijziging is een e-mail naar de ledenadministratie, met daarin de nieuwe gegevens, voldoende.

Seizoen 2020/2021

Trainingsinformatie info

GYMNASTIEK
di. 16.00 - 17.00 uur Jongens & meisjes 6 t/m 7 jaar Wetterstins Hal A
  17.00 - 18.00 uur Jongens & meisjes 8 t/m 9 jaar Wetterstins Hal A
  18.00 - 19.00 uur Jongens & meisjes 10+ Wetterstins Hal A
       
PEUTER-, KLEUTER- & OUDERGYMNASTIEK
wo. 16:00 - 16.45 uur Peuter- & Kleuter gymnastiek Wetterstins Hal C
       
SELECTIE-GROEPEN TURNEN (geen vrije aanmelding)
Voor deze groepen kunnen meisjes worden geselecteerd in overleg met de leiding van de selectie. De trainingen worden gehouden op
wo. 16.00 - 17.30 uur Selectie 2 Wetterstins Hal A
  17.30 - 19.00 uur Selectie 1 Wetterstins Hal A
vr. 15.30 - 17.00 uur Voorselectie Wetterstins Hal A
  17:00 - 18.30 uur Selectie 2 Wetterstins Hal A
  18.30 - 20.00 uur Selectie 1 Wetterstins Hal A
       
GYMFIT (VOOR VOLWASSEN)
ma. 19.00 - 20.00 uur Gymfit Wetterstins Hal A
di. 19.00 - 20.00 uur Gymfit Wetterstins Hal A
  20.00 - 21.00 uur Gymfit Wetterstins Hal A
       
RITMISCHE GYMNASTIEK
do. 16.00 - 16.45 uur Meisjes 5 t/m 8 jaar Wetterstins Hal C
  16.45 - 17.45 uur Meisjes 9 t/m 12 jaar Wetterstins Hal C
  17.45 - 20.00 uur Meisjes 12+ Wetterstins Hal C
       
RITMISCHE GYMNASTIEK SELECTIE (geen vrije aanmelding)
Voor deze groepen kunnen meisjes worden geselecteerd in overleg met de leiding van de selectie. De trainingen worden gehouden op
di. 16.45 - 18.30 uur Selectie 6+ Wetterstins Hal C
do. 17.45 - 20.00 uur Selectie 12+ Wetterstins Hal C
vr. 19.00 - 20.30 uur Selectie 9+ Wetterstins Hal C
       
KORFBAL
di. 21.15 - 22.15 uur Heren/dames De Hege Fif Zaal A
te Hardegraijp
       
VOLLEYBAL
ma. 17.30 - 21.30 uur   Wetterstins Hal B
  19.00 - 22.00 uur Dorpen Wetterstins Hal C
  20.00 - 21.45 uur   Wetterstins Hal A
di. 18.30 - 20.00 uur   Wetterstins Hal C
  18.30 - 22.00 uur   Wetterstins Hal B
  20.00 - 22.30 uur   Wetterstins Hal C
wo. 19.00 - 20.30 uur Dorpen Wetterstins Hal C
do. 20.00 - 21.30 uur Recreatieteam Wetterstins Hal A
  20.00 - 21.30 uur Dorpen Wetterstins Hal C
vr. 20.00 - 22.30 uur Dorpen wedstrijden Wetterstins Hal B
       

Hoe wordt je lid?

Lid word je door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de leiding/train(st)er. Iedereen mag maximaal vier maal gratis meedoen met een training, voordat er besloten moet worden om lid te worden.

De contibutie gaat in zodra het aanmeldingsformulier is ingeleverd bij de ledenadministratie.

Contributies

Alle informatie omtrent de contributie vind je hier.