Sportvereniging DFS Burgum

Door Fusie Sterk

dfs logoSportvereniging DFS is een actieve en brede sportvereniging in Burgum waar wekelijks 400 mensen hun sport beoefenen. Doel van onze vereniging is het aanbieden van verschillende binnen- sporten zoals: Turnen, Gymnastiek, Ritmische Gymnastiek, Burgum Fit, Korfbal en Volleybal. Het brede sportaanbod, dat gegeven wordt door ervaren trainers, biedt sportmogelijkheden voor iedereen: jong en oud, fit en niet zo fit. Wij trachten daarmee het sporten, het sportplezier en tevens de gezondheid van individuen en de leefbaarheid van de bewoners in Burgum en omgeving te bevorderen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Sprotvereniging DFS en haar sporten, bekijk dan onze site en/of lesrooster. Door te klikken op een sportactiviteit krijgt u een korte toelichting van de desbetreffende sport. Langskomen kan natuurlijk ook en maak gelijk gebruik van vier gratis proeflessen. U bent van harte welkom.

Wij geven de sportlessen op de volgende locaties:
- Sporthal De Wetterstins,
- Sporthal De Nije Westermar

Namens het bestuur van Sportvereniging DFS wensen u veel sportplezier bij DFS Burgum.

De organisatie van Sportvereniging DFS
Sportvereniging DFS is een vereniging die wordt gerund door een vrijwilligers bestuur en een groep enthousiaste trainers.

Functie Naam
Voorzitter Bart van den Burg
Secretaris Tjitske Sonnega
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Vacant
Bestuurslid Vacant
Bestuurslid Vacant
Ledenadministratie
en contributie
Miranda Bakker-de Bruin
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
Bestuur afdeling gymnastiek:  
Voorzitter Marijke Hansma
Secretaris Tjitske Sonnega
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Vacant
Bestuurslid Karin van der Vliet
Bestuurslid Melanie Jonker
Bestuurslid Vacant
   
Bestuur afdeling korfbal:  
Voorzitter Henk de Haan
Secretaris Emma de Boer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Janny Wijnsma-Jansma
   
Bestuur afdeling volleybal:  
Voorzitter Sjoukje Dijkstra
Secretaris Astrid Zomervrucht
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Martine de Groot

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Al sinds jaren bestaat er de mogelijkheid om gebruikte jazzkleding en schoenen te kopen en/of te verkopen via onze kledingbank.

Als de kleding in een goede staat is, kunt u tot de helft van de aankoopwaarde terugverdienen!

Neem contact op via mail met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Ieder lid is verplicht om wijzigingen in adres, telefoonnummer, mailadres of rekeningnummer en diens tenaamstelling door te geven aan de ledenadministratie. Voor het doorgeven van de wijziging is een e-mail naar de ledenadministratie, met daarin de nieuwe gegevens, voldoende.